Algemene voorwaarden

 

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Massagepraktijk Hart voor Nu ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. 

1.      Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een    afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. 

2.      Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. 

3.      Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven. 

4.      Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt. 

5.      Bij Massagepraktijk Hart Voor Nu wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. 

6.      Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt. 

7.      De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Hart Voor Nu en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk Hart voor Nu is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. 

8.      Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan. 

9.      Betaling verloopt contant of via een tikkie of betaalopdracht en wordt direct na de massage/behandeling voldaan. 

10.     Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. 

11.      Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande behandelingen. 

12.     Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 

13.     Het reproduceren van cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Massagepraktijk Hart Voor Nu. 

14.     Massagepraktijk Hart Voor Nu is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. 

15.     Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk Hart Voor Nu aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. 

16.     Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagepraktijk Hart Voor Nu niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.