Covid 19

Verantwoord masseren in de 1,5 meter maatschappij


Beste klant,

Het beleid dat ik volg is gebaseerd op de Leidraad “Verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving” van het NGS. Vanzelfsprekend masseer ik alleen mensen in mijn praktijk die met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Het is daarom belangrijk dat jij je als klant van Hart voor Nu zich houdt aan de onderstaande regels m.b.t.:

 

De voorbereiding op de afspraak:

1.   Tijdens het maken van de afspraak stel ik je een aantal gezondheidsvragen, m.b.t. corona.

2.   Indien er  voor de afspraak wijzigingen hebben plaatsgevonden m.b.t. je gezondheid bent je verplicht deze aan mij door te geven.  U kunt te allen tijde de afspraak vanwege gezondheidsrisico's kosteloos afzeggen.

3.   Hart voor Nu behoudt zich het recht om gemaakte afspraken tot aan de intake te weigeren of uit te stellen naar een later moment.

 

De binnenkomst in de praktijk:

1.   Ontvangst gebeurd zonder handen schudden. 

2.   Bij binnenkomst praktijk worden de handen gewassen en gedesinfecteerd

3.   In overleg met de klant wordt besloten of de klant voorkeur heeft voor het dragen van een mondkapje, voor zichzelf en/of masseur.

De intake:

1.   Er wordt plaatsgenomen in de praktijkruimte, waarbij de masseur rekening houdt met de 1,5 meter richtlijn

2.   Tijdens de intake wordt nogmaals bepaald of de afspraak door kan gaan.


 Tijdens de behandeling:

1.   Ik breng olie op aan het begin van de behandeling. De olie is geen leefomgeving voor het Coronavirus.

 

 

Na de behandeling:

1.   Bij het weggaan wordt er wederom geen handen geschud. 

 

 

Ik besef me dat ik wat van je vraag, maar zo zorg ik ervoor dat iedereen bij mij op een verantwoorde manier kan genieten van een welverdiend ontspanningsmoment.